Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer RSH Recruitment B.V.

Besloten vennootschap RSH Recruitment met KvK-nummer 74017462, hierna ‘RSH Recruitment’ wil u hartelijk welkom heten op www.rsh-recruitment.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. RSH Recruitment kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door RSH Recruitment zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. RSH Recruitment zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. RSH Recruitment is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door RSH Recruitment verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en RSH Recruitment tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort RSH Recruitment dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@rsh-recruitment.nl.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op intellectuele eigendomsrechten van RSH Recruitment of die van licentiegevers. RSH Recruitment behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@rsh- recruitment.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat RSH Recruitment per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het RSH Recruitment weten via info@rsh-recruitment.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat RSH Recruitment verplicht is tot enige schadevergoeding.